English Гостьова книга
Русский
УкраЇнська
Вхід Реєстрація

Ревізійна комісія

Ревізійна комісія Асоціації:

Бухно Олена Миколаївна («САМ»)
Гнатюк Микола Ростиславович («ТЕЗ Тур»)
Львова Вероніка Михайлівна («Кандагар-Тур»)

 


Права і обов'язки Ревізійної комісії Асоціації:

1. Контроль за фінансовою діяльністю Асоціації, дотриманням Статуту, рішень З'їздів членами та посадовими особами Асоціації здійснює Ревізійна комісія Асоціації (далі Ревізійна комісія).

2. Ревізійна комісія обирається З'їздом з числа представників Засновників у кількості не більше 5 осіб. Для організації роботи Ревізійна комісія обирає зі свого складу Голову, заступника Голови та секретаря Ревізійної комісії.

3. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність колегіально шляхом проведення засідань, інспекцій, перевірок, в тому числі виїзних. Рішення ревізійної комісії приймається більшістю голосів.

При здійснені контрольних функцій члени ревізійної комісії зобов'язані запобігати розголошенню конфіденційної та комерційної інформації, яка стала їм відома при виконанні своїх обов'язків.

4. Члени ревізійної комісії не можуть бути обраними до інших органів Асоціації. члени Асоціації, їх представники та посадові особи повинні сприяти діяльності Ревізійної комісії.

5. Ревізійна комісія має право:
- вимагати, тимчасово вилучати, оглядати, копіювати будь-які документи, записи або предмети, пов'язані з діяльністю Асоціації у членів асоціації та на робочих місцях співробітників Асоціації, якщо прийде до висновку, що ці документи, записи або предмети суттєво необхідні для здійснення контролю за виконанням Статуту Асоціації та рішень З'їзду;
- бути присутніми на засіданнях керівних та робочих органів Асоціації;
- перевіряти достовірність звітів, проводити ревізію коштів і майна Асоціації, заснованих Асоціацією філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, а також організацій;
- приймати участь у складанні ліквідаційного балансу при ліквідації Асоціації;

Тестування агенцій Український туристичний форум Асоціація Увага!
Правила використання