English Гостьова книга
Русский
УкраЇнська
Вхід Реєстрація

Виконавча дирекція

1. Виконавча дирекція Асоціації є адміністративно-виконавчим органом, який утворюється для організаційного, правового, інформаційного, фінансово-господарського та іншого забезпечення діяльності Асоціації її керівних та робочих органів, реалізації їх рішень, надання методичної допомоги членам Асоціації з питань, передбачених цим Статутом і незаборонених чинним законодавством для неприбуткових організацій.

2. Виконавча дирекція очолюється Виконавчим директором Асоціації, підконтрольна і підзвітна Президії, діє з метою виконання Статуту Асоціації, рішень З'їзду, Президента та Президії Асоціації, прийнятих в межах їх повноважень, встановлених цим Статутом.

3. Виконавча дирекція :
а) забезпечує поточну діяльність Асоціації відповідно до цього Статуту;
б) організовує виконання рішень керівних органів Асоціації, договорів, угод та контрактів;
в) від імені Асоціації здійснює функції власника коштів і майна Асоціації;
г) представляє Асоціацію та її керівні органи у державних органах та органах місцевого самоврядування, міжнародних організаціях, підприємствах, установах, організаціях;
д) готує проекти кошторису Асоціації і забезпечує його виконання та готує звіти про фінансово-господарську діяльність;
е) розробляє проекти рішень керівних органів Асоціації та готує інші матеріали на їх розгляд;
є) розвиває матеріально-технічну базу Асоціації, здійснює в межах, визначених законодавством, управління підприємствами, установами та іншими юридичними особами, засновником яких є Асоціація;
ж) здійснює централізоване інформаційне забезпечення членів Асоціації довідковими, консультативними, методичними матеріалами;
з) надає консультативну, методологічну та організаційну допомогу;
и) забезпечує зберігання документів Асоціації;
і) здійснює інші функції, передбачені завданнями Асоціації, що не суперечать чинному законодавству.


Тестування агенцій Український туристичний форум Асоціація Увага!
Правила використання